Důležitá spojení

< zpět

HASIČI - 150

PRVNÍ POMOC - 155

POLICIE ČR - 158 

Ostatní problémy - Ing. Rostislav Fiala - 602 745 540, fiala@fialabozp.cz

Jednotné číslo - 112

Městska POLICIE - 156

Plynárny - 1239

Voda - 543 212 537

EON - 800 225 577  

PRE - 800 550 055

Toxikologické informačno středisko - 224 919 293, 224 915 402

Linka důvěry pro dospělé - 585 477 777

Linka důvěry pro děti - 585 414 600

Bílý kruh bezpečí - 585 423 857

Zlatá linka pro seniory - 800 200 007

Domácí násílí - 251 513 313 

Odborně, spolehlivě, komplexně. Každý můj zákazník je VIP! Uložte si mé telefonní číslo: Rosťa Fiala: +420 602 745 540, e-mail: fiala@fialabozp.cz. Co je pro Vás problém, je pro mě příjemná práce.