Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci = BOZP s minimem starostí.

Dobrý den.
BOZP, vyhledání a vyhodnocení RIZIK dle zákona 262/ 2006 Sb., PO, KOORDINÁTOR BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a další služby spojené s bezpečností práce s osobním a individuálním přístupem.
Jsme připraveni Vám zajistit komplexní, profesionální a ekonomicky výhodné řešení BOZP pro Vaší společnost a zavést efektivní systém BOZP odpovídající moderním požadavkům této doby.

V rámci zaváděného systému BOZP pro Vaší společnost vypracujeme zákonnou dokumentaci BOZP, kterou v případě potřeby projednáme popřípadě zajistíme její schválení příslušnými institucemi například: Krajská hygienická správa – Kategorizace práce, nebo zajistíme potřebná měření například u Státního zdravotního ústavu.

Umíme i požární ochranu, ISO, KOORDINÁTORA BOZP.
Pro PO přejděte prosím na: www.fialapo.cz
Pro ISO přejděte prosím na: www.fialaiso.cz

Naši zaměstnání technici BOZP a PO mají perfektní znalosti legislativy, která se na celou oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vztahuje. Rovněž disponují praktickými zkušenostmi z celé řady oborů například Armády České republiky nebo Policie ČR a HZS.

Působíme v Brně, Praze, Olomouci, Ostravě, Plzni a po celé České republice.

Systém bezpečnosti dokážeme efektivně nastavit i pro Vaše provozovny.

Působíme v Brně, Praze, Olomouci, Ostravě, Plzni a po celé České republice.

Systém bezpečnosti dokážeme efektivně nastavit i pro Vaše provozovny.

Jsme tu pro Vás 24 hodin denně prostřednictvím:  

NON STOP linky: +420 602 745 540

NON STOP EMAILU: recepce@fialabozp.cz

V denní době od 07.00 do 17.00 hod., reagujeme ihned, nejpozději do 30 minut se Vám ozveme zpět. 

MImo tuto dobu, reaguje v nejbližším možném termínu.

Pro naše zákazníky máme KRIZOVÉ ČISLO, které zvedáme do 3 zazvonění a to 24 hodin / 7 dní v týdnu / 365 v roce.

Realizujeme Vám kompletní, profesionální a ekonomicky velmi výhodné řešení BOZP ve Vaší společnosti a zavedeme celý systém tak, jak má být.

Hledáme taková řešení, která dávají zákazníkům smysl a vysokou přidanou hodnotu.

Vypracujeme Vám potřebnou dokumentaci BOZP a v případě nutnosti za Vás vykomunikujeme se státními úřady (např. hygiena) vše, co je třeba.

Provedeme všechna nutná školení, která musíte mít a vydáme Vám certifikáty.

Zavedeme knihu kontrol BOZP a provedeme preventivní kontroly stavu BOZP, kontrolu bezpečnostního značení, dostatečnost zavedených opatření a bezpečnostních prvků spolu s kontrolou máte-li všechny revize, které musíte mít.

Prostory ve kterých podnikáte, vybavíme potřebným bezpečnostním značením, zařízením, prostředky kolektivní ochrany, OOPP. Vše za rozumné peníze.

Termíny školení BOZP, revizí a prohlídek umíme hlídat za Vás. Ve spolupráci s vaší kontaktní osobou naplánujeme potřebné školení BOZP, prohlídky BOZP a revize.Termíny školení BOZP, revizí a prohlídek umíme hlídat za Vás. Ve spolupráci s vaší kontaktní osobou naplánujeme potřebné školení BOZP, prohlídky BOZP a revize.

Pokud budete potřebovat, budeme Vás efektivně zastupovat v případě kontrol státních úřadů a orgánů (OIP, KHS, ČOI Živnostenský úřad, HZS ).


Hledáme taková řešení, která dávají zákazníkům smysl a vysokou přidanou hodnotu.
Každý náš zákazník je VIP.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je povinností zaměstnavatele

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je povinností zaměstnavatele


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je povinný a vyžadovaný soubor povinností, který musí plnit každý zaměstnavatel. Neplněním nebo neúplností těchto povinností se zaměstavatel vystavuje riziku finančního postihu ze strany státních úřadů až do výše 2 000 000 Kč, náhrad plnění pojišťovnám kvůli pracovním úrazům zaměstnanců nebo také okamžitého zastavení činnosti.


Co vše musíte z pohledu BOZP mít a řešit,
abyste své podnikání ochránili?

Dokumentaci BOZP

Zpracování a hodnocení rizik - Management rizik

Kategorizace prací

Místně bezpečnostně provozní předpisy

První pomoc

Evidence pracovnělékařských služeb a prohlídek

Evidenci pracovních úrazů

Šetření pracovních úrazů s učiněným opatřením

Určení technických a organizačních opatření

Přidělování OOPP

Vedení knihy kontrol BOZP

Roční prověrky BOZP na pracovištích- vyhodnocování stavu a úplnosti BOZP

Školení BOZP

Hygiena práce, ergonomie a prevence nemocí z povolání

BOZP - první pomoc

A další dokumenty, které musíte zpracovávat, vést a aktualizovat.

Bezpečnost práce a její správné a úplné dodržování a zajišťování je velmi finančně, odbornostně a časově náročné pro každou společnost.
Všechny požadavky na zajištění BOZP jsou kladeny na každou právnickou nebo fyzickou podnikající osobu, která má zaměstnance, a to i jednoho, včetně brigádníků nebo pracovníků na dohodu.

Chcete bližší informace nebo vědět jaká legislativa tuto problematiku řeší?


NAPIŠTE NÁM!

Řešíte pracovní úraz, přijde Vám kontrola, chcete školení nebo se chcete jen setkat? Napište nám a my Vám zavoláme zpět.

Zpřátelené weby

www.fialapo.cz

Webové stránky věnující se požární ochraně a krizovému řízení.

www.fialaiso.cz

Systém managementu jakosti, ISO a mnoho informací o problematice.

www.bozppraha.cz

Bezpečnost práce pro Prahu a okolí - jednoduše, levně a normálně.

www.bozpprobrno.cz

Bezpečnost práce pro Brno a okolí - jednoduše, levně a normálně

www.videoskolenibozp.cz

Seznámení zaměstnanců s právními a ostatními předpisy dle Zákoníku práce tzv. „školení BOZP“, školení PO, školení „řidičů referentů“ pro vybrané profese.

www.easy-control.cz

Webové stránky pro snadnou kontrolu zaměstnanců.

www.navymax.cz

Profesionální firma, která komplexně řeší Bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a NCHLaS. Také Vám zavede ISO 9001, OHSAS, 14001 a taky HACCAP.

Zajímavé weby

www.tytozvladnes.cz

Informace, návody zaměřeny na krizové situace, které se mohou stát každému z nás. Doporučuji!

www.bozpinfo.cz

Velká spousta informací nejen na téma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Odborně, spolehlivě, komplexně.
Každý náš zákazník je VIP!