Kontrola práceneschopných

< zpět

Máte jako zaměstnavatel starosti spojené s výplatou nemocenských dávek zaměstnancům? 

 

Zaměstnavatelé mají právo své zaměstnance v době nemoci kontrolovat, aby nemocenské dávky  nezneužívali. Tato kontrola dodržování režimu práce neschopných zaměstnanců může ovlivnit délku pracovní neschopnosti a popřípadě snížit náklady na výplaty dávek. 

Kontrolu práce neschopných zaměstnanců stanovených lékařem, umožňuje zákoník práce i o víkendech a svátcích § 192, odst.6. 

Zdokumentování režimu práceneschopného zaměstnance přináší snížení nákladů na výplaty dávek a také ovlivní výši pracovní neschopnosti zaměstnanců Vaší organizace či instituce.

Mnou zpracované „kontrolní formuláře“ podle OSSZ vyhovují všem daným požadavkům. 

Po provedené kontrole vyhotovím zprávu o kontrole s  fotodokumentací. Kontrola je provedena na základě požadavku a zplnomocnění zaměstnavatele. Kontrolu lze provést velmi rychle po objednání.

Objednejte kontrolu Brno a okolí: Rosťa Fiala +420 602 745 540, e-mail: fiala@fialabozp.cz.

Odborně, spolehlivě, komplexně.
Každý můj zákazník je VIP!
Uložte si: T: bezpečák Rosťa Fiala: +420 602 745 540, E: fiala@fialabozp.cz.
Co je pro Vás problém, je pro mě příjemná práce.