Zpracování mezd, personalistika

< zpět

Zpracování mezd a vedení personální agendy, vedení účto

Ceny za naše služby se stanovují individuálně podle počtu zpracovávaných dokladů a podle náročnosti zpracování, v ceně je rovněž zohledněno případné riziko. 
Cena za vedení účetnictví nebo daňové evidence je obvykle tvořena paušální měsíční sazbou, roční účetní závěrka a daňové přiznání jsou účtovány samostatně. 
Náklady na materiál (šanony, desky, kancelářský papír), kopírování, tisk sestav nebo přepravní služby samostatně neúčtujeme. Při stanovení ceny za zpracování mzdové agendy vycházíme z počtu pracovníků, pro které jsou mzdy zpracovávány. Fakturuji až po odevzdání práce a zpravidla nevyžadujeme žádné zálohy.
 

Orientační ceny

Vedení účetnictví

Velmi malá firma, neplátce DPH

od 2.000,- Kč / měsíc

Malá firma, plátce DPH (méně než 1000 dokladů za rok)

3 – 8.000,- Kč / měsíc

Střední firma, plátce DPH (1000 – 5000 dokladů za rok)

8 – 15.000,- Kč / měsíc

Větší firma, plátce DPH (více než 5000 dokladů za rok)

15 – 25.000,- Kč / měsíc

Velká firma, měsíční uzávěrky popř. výkazy pro mateřskou společnost

individuálně

Paušální sazba za vedení účetnictví zahrnuje rovněž zpracování přiznání k DPH včetně evidence pro účely daně a souvisejících výkazů (souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti) a přípravu, popř. účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů.

Součástí účetních služeb je i daňové přiznání k silniční dani, hlášení pro Český statistický úřad a vyplňování výkazů pro úvěrová oddělení bank nebo leasingové společnosti. Sazba neobsahuje pouze cenu za roční uzávěrku a přiznání k dani z příjmů právnických osob, které se účtují samostatně.

Daňová evidence

Daňová evidence - Velmi malý rozsah, neplátce DPH

od 1.000,- Kč / měsíc

Daňová evidence - Malý rozsah, plátce DPH

(méně než 200 dokladů za rok)

od 1.500,- Kč / měsíc

Daňová evidence - Střední rozsah, plátce DPH

(200 – 1000 dokladů za rok)

3 – 5.000,- Kč / měsíc

Daňová evidence - Větší rozsah, plátce DPH

(1000 – 2000 dokladů za rok)

5 – 8.000,- Kč / měsíc

Paušální sazba za vedení daňové evidence zahrnuje rovněž zpracování přiznání k DPH včetně evidence pro účely daně a souvisejících výkazů (souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti) a přípravu, popř. účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů.

Daňová evidence také obsahuje i přiznání k silniční dani a vyplňování výkazů pro úvěrová oddělení bank nebo leasingové společnosti. Sazba neobsahuje cenu za rekapitulaci příjmů a výdajů a za přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které se účtují samostatně.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání pro poplatníka s příjmy z podnikání:

4.000,- Kč

Přiznání v ostatních případech
(spolupracující osoba, příjmy pouze ze závislé činnosti nebo z pronájmu, výdaje paušálem atd.)

3.000,- Kč

Cena zahrnuje i zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Stálým zákazníkům samostatně neúčtujeme ani prodloužení termínu pro podání daňového přiznání do 30.6.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně roční účetní závěrky

Cena pro zákazníky, kterým zpracováváme účetnictví obvykle odpovídá průměrné měsíční ceně za vedení účetnictví, minimálně: 5.000,- Kč

Prodloužení termínu pro podání daňového přiznání do 30.6. stálým zákazníkům samostatně neúčtujeme; cena rovněž zahrnuje uložení účetní závěrky do sbírky listin a přípravu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Daňové přiznání pro externí zákazníky zpracované na základě předloženého účetnictví: 20 – 50.000,- Kč

Cena se stanoví individuálně v závislosti na rozsahu účetnictví, výši obratu, náročnosti zpracování a míře rizika; cena zpravidla zahrnuje i běžné daňové poradenství a kontrolu účetnictví v rozsahu do 20 hodin ročně.

Mzdy

Cena stanovena paušální částkou za jednoho zaměstnance

zpracování mezd
pro 1 zaměstnance:
250,- Kč / měsíc

Cena stanovena základní paušální částkou a dále částkou podle počtu zaměstnanců (pro firmy s velkým počtem zaměstnanců)


paušální částka
6.000,- Kč / měsíc

dále 130,- Kč / měsíc
za každého zaměstnance

Cena zahrnuje měsíční výpočet mezd, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění a přihlášek i odhlášek zaměstnanců, předpis odvodů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, provedení srážek z mezd zaměstnanců a tisk hromadného příkazu pro banku. V ceně je rovněž zohledněna příprava podkladů pro kontroly sociálního a zdravotního pojištění i kontroly mzdové evidence včetně účasti našich pracovníků na těchto kontrolách. V ceně není ZAHRNUTÁ cena za komunikaci s exekutory zaměstnanců a správci pohledávek zaměstnaců. V případě nutnosti této komunikace, bude účtována paušální částka 1.000,- Kč za jeden úkon. 

Práce po skončení kalendářního roku:

  • - roční zúčtování mezd
  • - potvrzení o zdanitelných příjmench
  • - vyplnění evidenčích listů pro všechny zaměstnance
  • - výkazy pro FÚ (Vyúčtování daně ze závislé činnosti, Vyúčtování daně srážkou) se vyfakturují po dokončení těchto prací částkou 200,- Kč za každého evidovaného zaměstnance s účastí na důchodovém pojištění (tzn. 1x za rok).

Daňové a účetní poradenství

Cena za 1 hodinu daňového poradenství

1.800,- Kč

Cena za 1 hodinu účetního poradenství

1.300,- Kč

Daňovým a účetním poradenstvím rozumíme řešení skutečných „specialit“. Započítáváme pouze produktivní hodiny; neúčtujeme čas na přípravu, cesty po Brně, sekretářky, poštovné, náklady na telefon, kopírování atd.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Odborně, spolehlivě, komplexně. Každý můj zákazník je VIP! Uložte si mé telefonní číslo (Rosťa Fiala) + 420 602 745 540, e-mail: fiala@fialabozp.cz. Co je pro Vás problém, je pro mě příjemná práce.