Zpracování mezd, personalistika

< zpět

Zpracování mezd a vedení personální agendy, vedení účto

Ceny za naše služby se stanovují individuálně podle počtu zpracovávaných dokladů a podle náročnosti zpracování, v ceně je rovněž zohledněno případné riziko. 
Cena za vedení účetnictví nebo daňové evidence je obvykle tvořena paušální měsíční sazbou, roční účetní závěrka a daňové přiznání jsou účtovány samostatně. 
Náklady na materiál (šanony, desky, kancelářský papír), kopírování, tisk sestav nebo přepravní služby samostatně neúčtujeme. Při stanovení ceny za zpracování mzdové agendy vycházíme z počtu pracovníků, pro které jsou mzdy zpracovávány. Fakturuji až po odevzdání práce a zpravidla nevyžadujeme žádné zálohy.
 

Orientační ceny

Vedení účetnictví

Velmi malá firma, neplátce DPH

od 2.000,- Kč / měsíc

Malá firma, plátce DPH (méně než 1000 dokladů za rok)

3 – 8.000,- Kč / měsíc

Střední firma, plátce DPH (1000 – 5000 dokladů za rok)

8 – 15.000,- Kč / měsíc

Větší firma, plátce DPH (více než 5000 dokladů za rok)

15 – 25.000,- Kč / měsíc

Velká firma, měsíční uzávěrky popř. výkazy pro mateřskou společnost

individuálně

Paušální sazba za vedení účetnictví zahrnuje rovněž zpracování přiznání k DPH včetně evidence pro účely daně a souvisejících výkazů (souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti) a přípravu, popř. účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů.

Součástí účetních služeb je i daňové přiznání k silniční dani, hlášení pro Český statistický úřad a vyplňování výkazů pro úvěrová oddělení bank nebo leasingové společnosti. Sazba neobsahuje pouze cenu za roční uzávěrku a přiznání k dani z příjmů právnických osob, které se účtují samostatně.

Daňová evidence

Daňová evidence - Velmi malý rozsah, neplátce DPH

od 1.000,- Kč / měsíc

Daňová evidence - Malý rozsah, plátce DPH

(méně než 200 dokladů za rok)

od 1.500,- Kč / měsíc

Daňová evidence - Střední rozsah, plátce DPH

(200 – 1000 dokladů za rok)

3 – 5.000,- Kč / měsíc

Daňová evidence - Větší rozsah, plátce DPH

(1000 – 2000 dokladů za rok)

5 – 8.000,- Kč / měsíc

Paušální sazba za vedení daňové evidence zahrnuje rovněž zpracování přiznání k DPH včetně evidence pro účely daně a souvisejících výkazů (souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti) a přípravu, popř. účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů.

Daňová evidence také obsahuje i přiznání k silniční dani a vyplňování výkazů pro úvěrová oddělení bank nebo leasingové společnosti. Sazba neobsahuje cenu za rekapitulaci příjmů a výdajů a za přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které se účtují samostatně.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání pro poplatníka s příjmy z podnikání:

4.000,- Kč

Přiznání v ostatních případech
(spolupracující osoba, příjmy pouze ze závislé činnosti nebo z pronájmu, výdaje paušálem atd.)

3.000,- Kč

Cena zahrnuje i zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Stálým zákazníkům samostatně neúčtujeme ani prodloužení termínu pro podání daňového přiznání do 30.6.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně roční účetní závěrky

Cena pro zákazníky, kterým zpracováváme účetnictví obvykle odpovídá průměrné měsíční ceně za vedení účetnictví, minimálně: 5.000,- Kč

Prodloužení termínu pro podání daňového přiznání do 30.6. stálým zákazníkům samostatně neúčtujeme; cena rovněž zahrnuje uložení účetní závěrky do sbírky listin a přípravu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Daňové přiznání pro externí zákazníky zpracované na základě předloženého účetnictví: 20 – 50.000,- Kč

Cena se stanoví individuálně v závislosti na rozsahu účetnictví, výši obratu, náročnosti zpracování a míře rizika; cena zpravidla zahrnuje i běžné daňové poradenství a kontrolu účetnictví v rozsahu do 20 hodin ročně.

Mzdy

Cena stanovena paušální částkou za jednoho zaměstnance

zpracování mezd
pro 1 zaměstnance:
250,- Kč / měsíc

Cena stanovena základní paušální částkou a dále částkou podle počtu zaměstnanců (pro firmy s velkým počtem zaměstnanců)


paušální částka
6.000,- Kč / měsíc

dále 130,- Kč / měsíc
za každého zaměstnance

Cena zahrnuje měsíční výpočet mezd, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění a přihlášek i odhlášek zaměstnanců, předpis odvodů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, provedení srážek z mezd zaměstnanců a tisk hromadného příkazu pro banku. V ceně je rovněž zohledněna příprava podkladů pro kontroly sociálního a zdravotního pojištění i kontroly mzdové evidence včetně účasti našich pracovníků na těchto kontrolách. V ceně není ZAHRNUTÁ cena za komunikaci s exekutory zaměstnanců a správci pohledávek zaměstnaců. V případě nutnosti této komunikace, bude účtována paušální částka 1.000,- Kč za jeden úkon. 

Práce po skončení kalendářního roku:

  • - roční zúčtování mezd
  • - potvrzení o zdanitelných příjmench
  • - vyplnění evidenčích listů pro všechny zaměstnance
  • - výkazy pro FÚ (Vyúčtování daně ze závislé činnosti, Vyúčtování daně srážkou) se vyfakturují po dokončení těchto prací částkou 200,- Kč za každého evidovaného zaměstnance s účastí na důchodovém pojištění (tzn. 1x za rok).

Daňové a účetní poradenství

Cena za 1 hodinu daňového poradenství

1.800,- Kč

Cena za 1 hodinu účetního poradenství

1.300,- Kč

Daňovým a účetním poradenstvím rozumíme řešení skutečných „specialit“. Započítáváme pouze produktivní hodiny; neúčtujeme čas na přípravu, cesty po Brně, sekretářky, poštovné, náklady na telefon, kopírování atd.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Odborně, spolehlivě, komplexně.
Každý můj zákazník je VIP!
Uložte si: T: bezpečák Rosťa Fiala: +420 602 745 540, E: fiala@fialabozp.cz.
Co je pro Vás problém, je pro mě příjemná práce.